Wie zijn wij

Firmitas GGZ biedt aan volwassenen onderzoek en behandeling aan. De behandeling vindt vooral individueel, maar soms ook in groepen plaats. De doelgroep bestaat uit volwassenen met uiteenlopende problematiek bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress, onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen(trauma), migratie- en acculturatie problematiek die vaak een stemmingsstoornis tot gevolg hebben. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard. Firmitas GGZ heeft zich onder andere gespecialiseerd in de behandeling van klachten en problemen die zijn ontstaan na gedwongen of vrijwillige migratie en ofwel het indirect doorwerken hiervan naar andere opvolgende generaties. De behandeling is cultuursensitief en dit geldt tevens voor psychodiagnostiek. Matching vindt plaats op basis van expertise en taal/cultuur.

Missie & Visie Firmitas GGZ

Als medisch specialistische instelling is het onze missie om cultuursensitieve zorg te bieden vanuit systemische perspectief binnen de culturele context van de cliënt. Hierbij vindt matching plaats op basis van expertise, taal en/of voorkeur voor de etniciteit van de behandelaar. Firmitas GGZ wil op een kwalitatief hoog niveau als specialist bijdragen aan de kwaliteit van het leven van de mensen en de kwaliteit van de samenleving. Firmitas GGZis specialistisch, laag drempelig en werkt integraal efficiënt. (kernwaarden)

Locatie Firmitas GGZ

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu