Verslaving

Kunt u zaken als alcohol, drugs, gamen of seks moeilijk loslaten. En merkt u dat als u ineens stopt dat u misselijk wordt, gaat zweten, angstig wordt, gaat trillen of minder goed kan slapen. Dan kan het zijn dat u verslaafd bent en u last krijgt van ‘onthoudingsverschijnselen’ als u stopt met u verslaving.

Er wordt gesproken van een verslaving wanneer iemand fysiek en/of mentaal afhankelijk is van een middel of gewoonte. Bij een gewoonteverslaving, is de oorzaak vaak het fijne gevoel tijdens de handeling die wordt uitgevoerd. Bij een verslaving is er vaak sprake van een toenemende behoefte aan middel of gewoonte, het niet meer kunnen voldoen aan verplichtingen op het werk, school of thuis, sociale contacten en hobby’s worden minder.

Verslaving en behandeling

Verslavingen zijn goed te behandelen middels cognitieve gedragstherapie. Indien er sprake is van hardnekkige en langdurige verslaving kan in eerste instantie een psychodiagnostisch onderzoek worden gedaan om mogelijke persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen wat tevens vaak een onderhoudende factor is in de verslavingsproblematiek. Op basis hiervan kan een behandeltraject worden opgesteld waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van diverse methodieken; cognitieve gedragstherapie, schematherapie, interpersoonlijke therapie en tevens eventueel in combinatie met medicatiegebruik. Indien u alcohol of drugs gebruikt, dan bent u ook lichamelijk afhankelijk, u moet dan de ‘giftige’ stoffen kwijtraken oftewel gaan detoxen vaak onder begeleiding van een arts/psychiater.

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu