Uw behandeling

Ons behandelteam beschikt over verschillende mogelijkheden om u te behandelen. In overleg met u kiezen we voor een behandeling die uw klachten in korte tijd vermindert. Als u dat wilt betrekken we anderen die voor u belangrijk zijn bij de behandeling.

Uw behandeling kan bestaan uit:

  • individuele gesprekken
  • gezinsgesprekken
  • groepstherapie
  • ontspanningsoefeningen
  • medicijnen
  • vaktherapie
  • of een combinatie van het bovenstaande

Op grond van uw klachten bepalen we wie er betrokken zullen worden bij uw behandeling.​

Locatie Firmitas GGZ

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu