Trauma

Soms kunt u dingen meemaken, ingrijpende gebeurtenissen waardoor u psychische klachten krijgt. U kunt daarbij denken aan heftige gebeurtenissen als burgeroorlogen, het plotselinge verlies van een dierbare, gedwongen migratie, plotselinge verlies van gezondheid of bijvoorbeeld een verkrachting. Vaak lukt het u om misschien zelf de traumatische ervaring te verwerken, maar soms ook niet. De herinneringen en de daarbij behorende angstige gevoelens en/of gevoelens van machteloosheid en onveiligheid kunnen dan blijven terugkomen. Gevolgen daarvan kunnen zijn: moeite met concentreren, angstklachten en depressieve klachten.

Wanneer mensen op een jonge leeftijd te maken hebben gehad met een langere tijd waarin ernstige trauma’s voorkwamen (zoals mishandeling), kunnen de symptomen ernstiger, langduriger en complexer zijn vergeleken 
met een enkelvoudige trauma zoals een auto-ongeval. Deze klachten kunnen tevens wijzen op een posttraumatische stressstoornis.

Symptomen van een PTSS Herbelevingen: 

  • U hebt last van herbelevingen en nachtmerries of enge dromen. 
  • U beleeft de traumatische gebeurtenis iedere keer opnieuw in uw hoofd. 
  • U voelt zich weer net als toen.

Vermijden : 

  • U vermijdt situaties die u aan het trauma herinneren. 
  • U wilt er niet over praten of aan denken. 
  • U heeft het gevoel geleefd te worden.

Verhoogde waakzaamheid: 

  • U staat altijd op scherp, heeft snel last van schrikreakties, 
    bent vaak prikkelbaar en gespannen. 
  • U beleeft nergens meer plezier aan.

Posttraumatisch stresstoornis & behandeling

Een PTSS kan goed behandeld worden middels EMDR . EMDR is een techniek waarbij de emotionele lading van de nare herinnering afneemt. Naast deze techniek kunnen elementen van de cognitieve therapie, ACT (acceptance and commitment therapy) en tevens ook de interpersoonlijke therapy en/of indien nodig de systeemtherapie toegepast worden. Afhankelijk van de ernst en de aard van het trauma kan tevens, indien nodig, medicatie worden voorgeschreven om de angsten te verminderen en/of de slaap te verbeteren in het kader van stabilisatie en voorbereiding op ‘’exposure’’ als onderdeel van de behandeling.

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu