Psychotische stoornissen

Wanneer u een psychosegevoeligheid hebt, betekent dit dat u in aanleg kwetsbaar bent om een psychose te krijgen. Een psychose is een toestand waarbij u het contact met de werkelijkheid verliest. 
U kunt dan beelden zien of stemmen horen die er voor anderen niet zijn. Ook kan het voorkomen dat u ervan overtuigd bent dat u achtervolgd wordt.

Symptomen van een psychose:

  • Hallucinaties: iemand kan dingen zien, ruiken, horen, voelen of proeven die er in werkelijkheid helemaal niet zijn. Wanneer hij hierop reageert, kan dat leiden tot vreemd en verward gedrag. 
  • Wanen: dit zijn denkstoornissen. Iemand die wanen heeft, kan er plotseling van overtuigd zijn dat hij buitengewone krachten heeft of dat hij achtervolgd wordt door mensen. Hij blijft vaak heel erg  vasthouden aan deze ideeën en kan niet op andere gedachten worden gebracht. 
  • Verward denken: hallucinaties en wanen kunnen ertoe leiden dat iemand verward gaat denken. Het denken kan heel traag, snel of chaotisch verlopen. Vaak ontbreekt de logica en is het voor de omgeving moeilijk te volgen wat iemand bedoelt.

De Behandeling van psychose

De behandeling van een psychose start in eerste instantie medicamenteus gericht op stabilisatie. Hiernaast zal er therapie plaats vinden gericht op psycho-educatie en het maken van een terugval preventieplan. Het systeem zal tevens een onderdeel vormen van de behandeling. Verder zult u leren hoe u nu en in de toekomst beter kunt omgaan met uw psychosegevoeligheid. Meestal openbaart schizofrenie zich voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar. Schizofrenie wordt vermoedelijk voor een groot deel genetisch bepaald. Het heeft te maken met de verstoorde verwerking van informatie door de hersenen. Dit in combinatie met het verloop van het leven kan ervoor zorgen dat iemand schizofrenie ontwikkelt.

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu