Migratieproblematiek

Heeft u sinds u in het nieuwe ‘thuisland’ woont last van; verdriet, somberheid, buikpijn, hoofdpijn en een leeg gevoel. Heeft u verder moeite om te wennen in de huidige samenleving met andere gewoonten en een nieuwe taal. Verlangt u naar uw vaderland en denkt u erover om terug te gaan. U kunt dan last hebben van acculturisatieproblematiek.

Migrantengezinnen worden onvermijdelijk geconfronteerd met de taak een evenwicht te vinden tussen een veranderende culturele identiteit in het nieuwe land waar ze zijn en de verbondenheid met de cultuur van herkomst. Dit proces noemt men acculturatie en zorgt binnen het gezin voor verandering in de dagelijkse manier van omgaan met elkaar. Dit kan twijfels, onzekerheid en innerlijk of intermenselijke conflicten veroorzaken. 
Deze klachten kunnen tevens een onderdeelzijn en leiden tot onder andere 
depressieve of andere psychische klachten.

De behandeling van migratieproblematiek

Veelal komt een cliënt binnen met somberheidsklachten en ligt hieraan ten grondslag migratieproblematiek. Indien dit het geval is, dan wordt er tijdens de behandeling gebruik gemaakt van de transculturele psychiatrie waarbij het werkmodel van de ‘beschermjassen’ wordt toegepast waarbij het uitgangspunt de liminele fase is.

Lees meer hieronder.  

De behandeling van migratieproblematiek (vervolg)

De liminele fase wordt omschreven als ‘de kwetsbare psychosociale transitieperiode in het migratieproces die wordt gekenmerkt door ambiguïteit en ambivalentie in sociale en culturele oriëntaties van migranten’. De bijzondere vorm van stress die in deze fase optreedt, wordt acculturatiestress genoemd. Deze stress wordt nog versterkt door tendensen in de ontvangende samenleving om de toegang tot de sociale hulpbronnen voor migranten te beperken. Migranten doorlopen het acculturatieproces op verschillende wijze. Sommigen sluiten dit proces (‘de liminele fase’) succesvol af, bij anderen treden stagnaties op. Er worden vier mogelijke uitkomsten van het acculturatieproces beschreven: integratie, assimilatie, separatie en marginalisatie. Indien nodig kan naast het werkmodel ‘beschermjassen’ ook de reguliere methodiek gebruikt worden zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, systeemtherapie en eventueel in combinatie met medicatie.

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu