Welke behandelvormen worden er gebruikt

De behandelingen die wij toepassen zijn erop gericht om de psychische stoornis op te heffen dan wel het voor de patiënt beter beheersbaar maken van de problemen. De therapeuten werken vanuit verschillende referentiekaders: cliënt centered, psycho-analytisch en gedragstherapeutisch. De verschillende behandelmethoden die kunnen worden ingezet zijn o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Inter Persoonlijke Psycho Therapie, Acceptance and Commitment Therapy en steunende en structurerende gesprekken en/ of inzichtgevende psychotherapie.

Behandelingen kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Sommige behandelingen worden ondersteund door eHealth programma’s. De behandelprogramma’s zelf zijn evidence based. De behandelingen via eHealth bestaan overwegend uit cognitieve gedragstherapie.

Locatie Firmitas GGZ

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY-4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu