Depressie en somberheid

Iedereen voelt zich weleens somber en verdrietig. Vaak gaat dit snel over. Als u last heeft van de volgende klachten: gevoelens van leegte, gevoelens van somberheid, nergens meer zin in hebben, nauwelijks meer energie hebben, terugkerende gedachten aan de dood hebben, aandachts- of consentatieproblemen hebben, vaak verdrietig zijn en/of veel huilen kan het zijn dat u een depressie heeft.

Depressie en behandeling

Een depressie is in veel gevallen goed te behandelen met cognitieve therapie en/of interpersoonlijke therapie. Tijdens deze therapievormen wordt er dieper ingegaan op uw gedachten en gedrag. Een onderdeel van de behandeling is psycho-educatie over depressie en inzicht krijgen in uw copingstijlen en hoe deze om te zetten naar ‘gezondere copingstijlen’. Hiernaast is er aandacht voor het ‘rouwen’ om verlies zoals verlies van gezondheid, verlies van een partner, verlies van hoop etcetera. In de behandeling kan er tevens aandacht zijn voor dysfunctionele gedachtenpatronen en hoe deze om te ‘buigen’ naar ‘gezondere gedachten’. In combinatie met de psychotherapie kan tevens medicatie worden ingezet indien nodig door de arts/psychiater als onderdeel van de behandeling.

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu