Cultuursensitieve zorg

Firmitas GGZ heeft naast een behandelaanbod voor cliënten tevens een diagnostisch centrum voor het afnemen van psychologische testmateriaal. Dat geldt voor cliënten die zelf onderzocht willen worden, of waarvan de behandelaar of verwijzer vindt dat dit nodig is. Een verwijzing van de huisarts of een andere behandelaar is noodzakelijk. Alle psychologische onderzoeken worden vanuit cultuursensitieve invalshoek afgenomen en er wordt gewerkt met cultuursensitieve testmateriaal. Het diagnostisch centrum is er in principe voor alle cliënten, zowel voor ‘’reguliere cliënten’’ als niet westerse migranten.

Mogelijke redenen voor onderzoek kunnen zijn

  • Het is niet duidelijk wat er aan de hand is.
  • De behandeling is vastgelopen.
  • Er zijn speciale vragen naar geheugen, aandacht, intelligentie en concentratie.
  • Er is een (vermoeden van) een persoonlijkheidsstoornis of andere specifieke psychiatrische aandoeningen. 

Ons doel is om de behandelmogelijkheden te onderzoeken en zo goed mogelijk te begrijpen wat er met de cliënt aan de hand is. En dan zowel over de aard als de ernst van de problemen. Welke psychiatrische aandoeningen zijn er en hoe kunnen een cliënt en de naastbetrokkenen het beste daarmee omgaan?

Psychodiagnostisch
onderzoek

Er zijn verschillende soorten psychodiagnostische onderzoeken:

  • Intelligentieonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek: een onderzoek naar verschillende psychologische functies zoals concentratie, geheugen, planning, sociaal inzicht, leersnelheid en praktische vaardigheden.
  • Persoonlijkheidsonderzoek: een onderzoek naar de sterke en zwakke
    persoonlijkheidseigenschappen en het kunnen omgaan met stress.
  • Specifieke psychiatrische beelden: een onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD, autisme, psychose, trauma, depressie en angststoornissen.

Locatie Firmitas GGZ

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu