Bipolaire stoornis

Sommige mensen kunnen tevens perioden hebben waarin ze ontzettend depressief zijn en dan weer heel erg vrolijke perioden. Dit wordt ook wel een bipolaire stoornis genoemd (manisch depressieve stoornis).

Kenmerken

Kenmerkend aan een bipolaire stoornis is dat u te maken heeft met stemmingswisselingen. Het ene moment voelt u zich erg uitgelaten en het andere moment heel neerslachtig. De gevoelens kunnen snel afwisselen, maar ze kunnen ook langere perioden aanhouden.

De behandeling van bipolair

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar is wel zodanig te behandelen dat je een tamelijk ‘normaal’ leven kunt leiden. Een combinatie van therapie en medicijnen levert vaak het beste resultaat.

 

Verschillende behandelingen bij bipolaire stoornis

De richtlijn voor een bipolaire stoornis geeft aan dat iemand met een manische depressie baat heeft bij psychologische gesprekken en goede begeleiding van de naaste omgeving. Daarnaast is voorlichting en begeleiding voor naasten belangrijk, omdat hun leven ook beïnvloed wordt door iemand die manisch depressief is. De behandeling kan bestaan uit verschillende stappen waaronder:

 

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie krijg je meer kennis over de bipolaire stoornis en leer je de symptomen herkennen, wat voor meer inzicht in de ziekte zorgt. Hierdoor leer je beter te leven met de stoornis.

 

Cognitieve therapie (CGT)

Bij cognitieve therapie leer je dat stemming, gedachten en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De nadruk ligt op het tijdig herkennen van een beginnende manie of depressie.

De behandeling (vervolg)

Acceptance and commitment Therapie (ACT)

ACT is een vorm van gedragstherapie en staat voor Acceptance and Commitment Therapy. De therapie helpt om negatieve gevoelens te verminderen. De ACT is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen.

 

Opname

De ernst van de klachten bij mensen met een bipolaire stoornis lopen uiteen. Bij een ernstige manie of depressie, kan een opname in een kliniek nodig zijn.

 

Medicatie bij een bipolaire stoornis

Medicatie kan bij een bipolaire stoornis helpen om de stemming te stabiliseren. Welke medicijnen je het beste kunt gebruiken, hangt af van de (overige) klachten. Bij een manische depressie wordt vaak het medicijn lithium voorgeschreven, dat de hevige stemmingswisselingen vermindert.

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu