Autisme, Pdd NOS en asperger

Wat is een Autisme Spectrum Stoornis. Bij mensen met autisme is gebleken dat de hersenen anders functioneren. Zij hebben vaak moeite om contact te maken met anderen. Mensen met autisme hebben verder moeite om aansluiting te vinden met anderen en moeite om zich in te leven in anderen. Hiernaast kunnen ze vaak niet adequaat reageren in het sociale verkeer.

Kenmerken van autisme:

  •  Moeite om contact te maken met andere mensen
  • Rigiditeit vertonen in het denken en handelen
  • Bepaalde interesse in een bepaalde onderwerp wat een obsessieve vorm kan aannemen
  • Moeite met sociaal taalgebruik (variërend van niet praten en/of een taalstoornis/achterstand hebben tot aan altijd ‘de verkeerde’ dingen zeggen)
  • Moeite met het begrijpen van non-verbale signalen (oogcontact , gezichtsuitdrukking, houding et cetera) van andere mensen.
  • Moeite met het zelf gebruiken van non-verbale communicatie (maken nauwelijks oogcontact et cetera). Vaak komen in combinatie met autisme ook psychische klachten voor zoals: angst, depressie, post traumatische stress stoornis.

De meest voorkomende autistische stoornissen :

  • Klassiek Autisme
  • Syndroom van Asperger
  • PDD-Nos
  • ETT-syndroom

Behandeling van autisme

In eerste instantie is het belangrijk dat er grondig psychologisch onderzoek wordt gedaan en een gesprek plaats vind met een van de ouders voordat er gesproken kan worden van een Autisme Spectrum Stoornis. Na de onderzoeksfase wordt er samen met de behandelaar gekeken welke methodiek(en) gezien de aard van de problematiek, hulpvraag en de diagnose toegepast zullen worden. Dit kunnen zowel steunende en structurerende gesprekken zijn en/of aspecten van bijvoorbeeld de cognitieve therapie in combinatie met bijvoorbeeld systeemgesprekken. Mocht er indicatie zijn voor medicatie dan zal dit tevens een onderdeel vormen van de behandeling.

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu