Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ biedt aan volwassenen onderzoek en behandeling aan. De behandeling vindt vooral individueel, maar soms ook in groepen plaats. De doelgroep bestaat uit volwassenen met uiteenlopende problematiek. Firmitas GGZ is specialist op het gebied van cultuursensitieve geestelijke gezondheidzorg.

Hulpaanbod

Depressie

Iedereen voelt zich weleens somber en verdrietig. Vaak gaat dit snel over. Als u last heeft van de volgende klachten: gevoelens van leegte …

Bipolaire stoornis

Sommige mensen kunnen tevens perioden hebben waarin ze ontzettend depressief zijn en dan weer heel erg vrolijke perioden…

Angststoornis

Angst is heel normaal en in sommige gevallen zelfs nuttig omdat het een normale reactie is op gevaar. Helaas kan het ook zo zijn dat u …

Psychotische stoornis

Wanneer u een psychosegevoeligheid hebt, betekent dit dat u in aanleg kwetsbaar bent om een psychose te krijgen. Een psychose is …

Trauma

Soms kunt u dingen meemaken, ingrijpende gebeurtenissen waardoor u psychische klachten krijgt. U kunt daarbij denken aan …

Autisme

Bij mensen met autisme is gebleken dat de hersenen anders functioneren. Zij hebben vaak moeite om contact te maken met anderen …

Cognitieve problemen

Heeft u vaak te maken met dat u dingen vergeet en heeft u het gevoel dat dit wel erg vaak gebeurt, dan kan er meer aan de hand zijn …

verslaving

Kunt u zaken als alchol, drugs, gamen of seks moeilijk loslaten. En merkt u dat als u ineens stopt dat u misselijk wordt, gaat zweten …

solk/pijnklachten

U kunt last hebben van lichamelijke klachten waarbij huisartsen en specialisten ook na uitgebreid onderzoek geen verklaring …

Persoonlijkheidsproblemen

Heeft u weleens last van regelmatig terugkerende conflicten met mensen in de omgeving. Of heeft u last van sterk wisselende overdreven emoties …

Migratieproblematiek

Heeft u sinds u in het nieuwe ‘thuisland’ woont last van; verdriet, somberheid, buikpijn, hoofdpijn en een leeg gevoel. Heeft u verder moeite …

Andere klachten

Mocht u last hebben van klachten die niet op de website staan zoals klachten die passend zijn bij eetproblematiek, een burn-out …

Wachttijden Rotterdam

2 maanden

Wachttijden den bosch

0 weken

Wachttijden utrecht

2 maanden

Locatie Firmitas GGZ

Starten met een behandeling

Samen werken we aan een oplossing

Firmitas GGZ contact info

Disclaimer: © 2018 - 2018 WWW.FIRMITASGGZ.NL - WWW.SAMEN-GGZ.NL - WWW.PSY4ALL.NL - Tel 085 - 743 04 26

Close Menu